“far away”

15 x 15 cm

Collage on kimono/canvas

2010