Generation

“Ken”

20 x 20 cm

Collage auf Kimono/Leinwand

2006