“space flash”

15 x 15 cm

Collage auf Kimono/Leinwand

2010